26-600 Radom
Kr. Jadwigi 9A paw 36

Dzwony elektroniczne, kuranty