26-600 Radom
Kr. Jadwigi 9A paw 36

MONITORING

Systemy umożliwiają:

 • podgląd i kontrolę z dowolnego komputera podłączonego do sieci lokalnej lub Internetu
  cyfrową rejestrację obrazu z wszystkich kamer
  pracę w trybie ciągłym lub tylko po wykryciu ruchu
  rejestrację w warunkach skrajnego nasłonecznienia jak i w całkowitych ciemnościach
  obudowy słoneczne wyposażone w grzałki i termostaty, umożliwiają pracę systemu w dowolnych warunkach temperaturowych
  wygodne przeglądanie, przeszukiwanie archiwów z uwzględnieniem czasów nagrań
  możliwość współpracy z systemami alarmowymi
  wiele innych funkcji

 

Korzyści jakie daje cyfrowa telewizja przemysłowa:

 • ogólne podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi i obiektu
  bardzo skutecznie zapobiega okradaniu firmy przez pracowników
  podniesienie wydajności pracy. Jak wskazują statystyki, obserwacja ludzi podnosi wydajność pracy średnio o 24%
  nagrywanie i archiwizacja pełni również funkcję systemu rejestracji czasu pracy
  pozwala na zdalną kontrolę działania firmy poprzez Internet lub sieć lokalną
  jeśli już dojdzie do kradzieży, można ustali sprawcę oraz odzyskać utracone mienie